โซล่า วอลล์ 5X มีเซ็นเซอร์-จับความเคลื่อนไหว แบรนด์ AEC SOLAR CELL

โซล่า วอลล์ 5X มีเซ็นเซอร์-จับความเคลื่อนไหว แบรนด์ AEC SOLAR CELL


  • โซล่า วอลล์ 5X มีเซ็นเซอร์-จับความเคลื่อนไหว 

  • มีระบบเซ็นเซอร์-จับความเคลื่อนไหว

  • จาก 2,800 บ. เหลือเพียง 1,399 บ.

  • ขอใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ