โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 30X PRO แบรนด์ AEC SOLAR CELL

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 30X PRO แบรนด์ AEC SOLAR CELL


  • โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 30X PRO 

  • มีระบบอัตโนมัติ เปิดเองกลางคืน-ปิดเองกลางวัน

  • จาก 36,000 บ. เหลือเพียง 18,000 บ. 

  • ขอใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ