โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 40X PRO แบรนด์ AEC SOLAR CELL

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 40X PRO แบรนด์ AEC SOLAR CELL


  • โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 40X PRO 

  • มีระบบอัตโนมัติ เปิดเองกลางคืน-ปิดเองกลางวัน

  • จาก 56,000 บ. เหลือเพียง 28,000 บ. 

  • ขอใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ