กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

✅ โครงการ บริจาค SOLAR CELL

รายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่าย นวัตกรรม SOLAR CELL ภายใต้แบรนด์ AEC brand ของเรา ทีมงานได้ทำการรวบรวมเงิน เพื่อนำไปบริจาคให้กับชาวเขาและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในรูปแบบของ SOLAR CELL ประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกษตรได้นำเอาเทคโนโลยี SOLAR CELL ไปใช้ในการลดต้นทุนทางการเกษตร และยังเป็นการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ให้กับโลกของเราอีกด้วย

“SOLAR CELL ดีต่อโลก และต่อเรา”

  • ปี 2016 บริจาค SOLAR CELL ให้กับ วัดและสำนักสงฆ์
  • ปี 2017 บริจาค SOLAR CELL ให้กับ ชาวเขาและเกษตรกร บนดอย
  • ปี 2018 บริจาค SOLAR CELL ให้กับ ห้องสมุดประชาชน
  • ปี 2019 บริจาค SOLAR CELL ให้กับ ผู้ประสบภัยชาวใต้ (พายุปาบึก)

 

กิจกรรม-สอนฟรี-ความรู้โซล่าเซลล์-ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย-AECbrand

✅ โครงการสอน SOLAR CELL ออนไลน์

ที่ AEC brand เราเชื่อว่า “เกษตรกรไทยรายเล็กๆ ก็สามารถทำการเกษตร แล้วมีผลกำไรดีๆได้ ถ้าเราช่วยเหลือกันและกันดีๆ”

เราจึงได้เปิดเป็น “ศูนย์สอน DIY SOLAR CELL” ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ

เพื่อให้เกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร และนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และครอบครัว ได้อย่างมั่นคงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ให้กับประเทศไทยของเราอีกด้วย