เออีซีแบรนด์ อันดับ 1 ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ของไทย

หนังสือคู่มือ การ DIY โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร | AEC brand

December 04, 2020

Foreword-Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell-P2

 

What is a Solar Panel-Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell-P3

 

Solar panel-How does it work -Free tutorial -DIY-Solar cell -P4

 

Panel Type-Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell-P5

 

Panel Type-Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell -P6

 

Panel components-Free instruction book-DIY-Solar Cell-P7

 

How to read the panel spec-free instruction book -DIY-Solar Cell-P8

 

โซล่าเซลล์ เพื่อการใช้งานจริง

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน จะแบ่งลักษณะการใช้งานหลักๆ ออกเป็น 3 ระบบ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ คือ

 

Solar-Cell-Off-grid-1(1)

Solar-Cell-Off-Grid-2(1)

 

1.ระบบ Off Grid ( ออฟกริด )

ระบบออฟกริด คือ การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ( หมายเหตุ ระบบนี้จะไม่มีการเชื่อมต่อ กับสายส่งไฟของการไฟฟ้าเลย ดังนั้นระบบออฟกริดนี้ พี่น้องเกษตรกรจึงสามารถใช้ไฟได้อย่างเสรี โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าเลย ) ตัวอย่างการใช้งานจริง โซล่าเซลล์แบบระบบออฟกริด คือ

 • ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาถูกที่สุด จุดคุ้มทุนเร็วสุด ประมาณ 1-2 ปี )
 • ปั๊มบาดาล โซล่าเซลล์ ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาถูกที่สุด จุดคุ้มทุนเร็วสุด ประมาณ 1-2 ปี )
 • ชุดนอนนา โซล่าเซลล์ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ DC 12V ( ใช้ได้ทั้งตอนกลางวัน และกลางคืน จุดคุ้มทุนนาน แต่ได้ความสะดวกสบาย เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง )
 • ชุดออฟกริดไฟบ้าน มีแบตเตอรี่สำรองไฟ และมีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ จาก DC ไปเป็น AC 220V ( ใช้ได้ทั้งตอนกลางวัน และกลางคืน จุดคุ้มทุนนาน แต่ได้ความสะดวกสบาย เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง )

 

Solar-Cell-แบบ-On-Grid(1)

Solar-Cell-ongrid(1)

 

2.ระบบ On Grid ( ออนกริด )

ระบบออนกริด คือ การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง แต่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลง ใช้ไฟได้เฉพาะในตอนกลางวัน ( หมายเหตุ ระบบนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อ กับสายส่งไฟของการไฟฟ้า ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงไม่สามารถใช้ไฟได้อย่างเสรี ผู้ใช้ไฟจะต้องทำการขออนุญาตการเชื่อมต่อไฟจากการไฟฟ้าเสียก่อน ) ตัวอย่างการใช้งานจริง โซล่าเซลล์แบบระบบออนกริด คือ

 • โซล่ารูฟท็อป บ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ขนาด 3 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )
 • โซล่ารูฟท็อป สำนักงาน และบริษัททั่วๆไป ขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )
 • โซล่ารูฟท็อป โรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ขนาด 100 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )
 • โซล่ารูฟท็อป หน่วยงานขนาดใหญ่ หรือโรงงานขนาดใหญ่ ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )

Solar-Cell-Hybrid(1)

 

3.ระบบ Hybrid ( ไฮบริด )

ระบบไฮบริด คือ การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง แต่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลง ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ( หมายเหตุ ระบบนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อ กับสายส่งไฟของการไฟฟ้า ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงไม่สามารถใช้ไฟได้อย่างเสรี ผู้ใช้ไฟจะต้องทำการขออนุญาตการเชื่อมต่อไฟจากการไฟฟ้าเสียก่อน ) ตัวอย่างการใช้งานจริง โซล่าเซลล์แบบระบบไฮบริด คือ

 • โซล่ารูฟท็อป บ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ขนาด 3 กิโลวัตต์ ขึ้นไป + แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ( ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ราคาสูงมาก! จุดคุ้มทุนนานมาก! ระบบนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น เพราะใช้เงินลงทุนที่สูงมาก )
 • โซล่ารูฟท็อป สำนักงาน และบริษัททั่วๆไป ขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป + แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ( ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ราคาสูงมาก! จุดคุ้มทุนนานมาก! ระบบนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น เพราะใช้เงินลงทุนที่สูงมาก )

 

Solar cell system - the cheapest one is - Off-Grid system.

 

3 เหตุผล ที่ระบบ Off Grid ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด

 1. มีราคาถูกที่สุด โดยมีราคาค่าติดตั้ง เริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อย จนถึงหลักหมื่น เท่านั้นเอง
 2. ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ( กรณีใช้ไฟเฉพาะตอนกลางวันจะประหยัดมากที่สุด )
 3. ติดตั้งง่ายที่สุด พี่น้องเกษตรกร สามารติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ( ดูคลิปสอนการติดตั้งได้ที่ช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ )

 

How to put the solar cell into real use - Free Tutorial-DIY-Solar Cell-P14

 

How to bring the panel to the pump, there are 2 ways - Free instruction book -DIY-Solar Cell-P15

 

รวมสูตร ที่ใช้ในการคำนวณ “ระบบโซล่าเซลล์”

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆ ไปจนถึงระบบใหญ่ จะมีสูตรหากำลังไฟฟ้าและหาจำนวนแผงโซล่าเซลล์ตามสมการ ดังต่อไปนี้

 

The formula used to calculate the solar panel.

 

The formula for the solar panel series

 

1.การต่ออนุกรม | นิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าโวลต์สูงกว่าแผงโซล่าเซลล์ ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า มีค่าวัตต์ที่ 1,500W และค่าโวลต์ที่ 150V-200V แต่ทว่าแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ 1 แผง มีค่าวัตต์เพียงแค่ 380W / 40.15V จะเห็นได้ว่าทั้งค่าวัตต์ และค่าโวลต์ ไม่เพียงพอกับที่ปั๊มน้ำต้องการ ในกรณีเวลาต่อแผง จึงนำแผงโซล่าเซลล์ขนาด 380W/40.15 V มาต่อกันแบบอนุกรม เพราะจะได้ค่าวัตต์เพิ่มขึ้นเป็น 380W x 4 แผง = 1,520W และการต่ออนุกรมได้ค่าโวลต์เพิ่มขึ้น คือ 40.15V X 4 แผง = 160.6V ซึ่งทำให้ทั้งค่าวัตต์และค่าโวลต์ ได้กำลังตามสเปคที่ปั๊มน้ำต้องการนั่นเองครับ

 

How to connect a serial panel

 

The formula for parallel solar cells.

 

2.การต่อขนาน | นิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าโวลต์ต่ำกว่าแผงโซล่าเซลล์ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ DC 12V มีค่าวัตต์ที่ 300W และค่าโวลต์ที่ 12V แต่ทว่าแผงโซล่าเซลล์ขนาดกลาง 1 แผง มีค่าวัตต์เพียงแค่ 150W / 18V จะเห็นได้ว่ามีเฉพาะค่าวัตต์เท่านั้นที่ไม่เพียงพอ แต่ค่าโวลต์แผงสูงกว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้เล็กน้อย ในกรณีเวลาต่อแผง จึงนำแผงโซล่าเซลล์ขนาด 380W/40.15 V มาต่อกันแบบขนานกัน เพราะจะได้ค่าวัตต์เพิ่มขึ้นเป็น 150W x 2 แผง = 300W และการต่อขนานได้ค่าโวลต์เท่าเดิม คือ 18V ซึ่งทำให้ทั้งค่าวัตต์และค่าโวลต์ ได้กำลังตามสเปคที่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ต้องการนั่นเองครับ ( หมายเหตุ แต่ถ้ากรณีนี้ ต่อแผงผิด! โดยทำการต่อแผงแบบอนุกรม ก็จะได้ค่าวัตต์ที่ 150W x2 = 300W และค่าโวลต์ ที่ 18V x 2 = 36V ซึ่งเครื่องปั่นน้ำผลไม้ต้องการค่าโวลต์เพียงแค่ 12V หรือมากกว่าได้เล็กน้อย แต่ในกรณีที่ต่อแผงผิดวิธีนี้ ทำให้ได้ค่าโวลต์ที่สูงเกินไป ก็จะส่งผลให้เครื่องปั่นน้ำผลไม้มอเตอร์ไหม้ และเสียหายได้ )

 

How to connect panels in parallel

 

Guidelines for calculating panels and watts - Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell-Pix

 

Centrifugal pump 1 inch-Free instruction book -DIY-Solar Cell -PX1

 

Centrifugal pump 2 inches-Free instruction book-DIY-Solar Cell -PX2Centrifugal pump 2 inches-Free instruction book-DIY-Solar Cell -PX2

 

3 inches centrifugal pump-Free instruction book-DIY-Solar Cell -PX3

 

Centrifugal pump 4 inches-Free instruction book-DIY-Solar Cell -PX4

 

Pressure pump 1- Free instruction book -DIY-Solar Cell -PX5

 

2 inch pump pressure-free instruction book -DIY-Solar Cell -PX6

 

Submersible gas pump 1.5 inches-Free instruction book-DIY-Solar Cell -PX7

 

2 inch submersible pump-Free instruction book-DIY-Solar Cell-PX8

 

Practical - Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell-Pix9

 

รถอะไร? สามารถนำไปใช้ ขนแผงโซ่าเซลล์ขนาดใหญ่ ได้บ้าง ?

What cars can be used to transport solar panels

 

__รถกระบะตอนเดียว จะสามารถใส่แผงโซล่าเซลล์ได้ พอดี ไม่ล้นมาที่ฝาท้าย __

 

Single pickup - will fit the solar panel

 

__รถกระบะแค็ป และกระบะสี่ประตู้ แผงจะยาวล้นฝาท้ายออกมา ให้เตรียมเชือกไปผูกเพื่อยึดให้แน่นด้วย __

 

Cab and four-door charter cars - can carry goods but will cover the back.

 

วิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้งานจริงในไร่ ในสวน

พี่น้องเกษตรกรเราไปดู แผนผังและแบบแปลน ตัวอย่างการติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเองกันเลยครับ

 

How to install solar panels

 

โครงขาตั้งแผง ทำจากเหล็กกล่อง หรือ ทำจากไม้ก็ได้ และขาตั้งของแผงโซล่าเซลล์ จะเป็นเหล็ก หรือปูน หรือเป็นเสาไม้ก็ได้ แล้วแต่สะดวกครับ พี่น้องเกษตรกร ข้อคิดคือ พยายามทำให้แข็งแรงและมีอายุการใช้งานนานๆ อย่าลืมว่าแผงโซล่าเซลล์ มีอายุใช้งานยาวนาน 20-25 ปีขึ้นไป พี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ต้องรื้อโครงสร้างมาแก้งานในวันข้างหน้าครับ

 

Panel stand frame

 

เวลาตั้งขาตั้งแผง เทคนิคก็คือ ให้ขาตั้งแผงคู่หน้า เตี้ยกว่า ขาตั้งคู่หลัง โดยทำมุมองศารับแสงแดด หันหน้าแผงไปทางทิศใต้ที่ 15 องศาครับ

 

Tilt -15-degree - solar panel

 

วิธียึดโครงขาตั้งเข้ากับเฟลมของแผงโซล่าเซลล์ ถ้าสังเกตุให้ดี พี่น้องเกษตรกรจะเห็นว่าที่เฟลมของแผงโซล่าเซลล์ จะมีการเจาะรูมาให้แล้วจากโรงงาน ดังนั้นเทคนิคก็คือ ให้ทำโครงจุดยึดน็อตให้ตรงกับรูของเฟรมแผงโซล่าเซลล์ ที่เจาะมาให้จากโรงงานแล้วนั่นเอง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเจาะแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งอาจทำให้แผงเสียหายได้

 

Attach the nut to the hole - of the solar panel.

 

เมื่อยึดแผงโซล่าเซลล์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นไปตามภาพด้านล่างนี้นั่นเองครับ

 

Solar panel stand

 

เทคนิค คือ ขาตั้งแผง ควรจะต้องตั้งเอียง 15 องศา และหันหน้าแผงรับแสงแดด ทางด้านทิศใต้ จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ ได้รับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน

 

How to install ground wire - Solar panel - Lightning protection

 

Procedure for Grounding Panel-Free Tutorial Book -DIY-Solar Cell -PX10

 

WORKSHOP คู่มือการต่อปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการที่พี่น้องจะติดตั้งระบบปั้มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง นั้นง่ายมากครับ ให้พี่น้องเกษตรกรสังเกตุที่แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 1 แผง จะมีสายไฟ 2 เส้นนั่นก็คือ สายไฟขั้วบวก และ สายไฟขั้วลบ

ซึ่งจะมาในรูปของปลั๊ก MC4 ตัวผู้ตัวเมีย พี่น้องเกษตรกรก็ทำหน้าที่เอาปลั๊กตัวผู้ มาเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมียตามภาพ แล้วก็นำเอาปลั๊กที่เหลือ มาเสียบเข้ากับปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ แล้วก็กดเปิดปั้มเพียงแค่นี้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ก็จะทำงานได้เองอัตโนมัติแล้วครับ

 

Pee bear solar cell - father - solar cell centrifugal pump

 

Centrifugal pump connection manual-Free instruction book-DIY-Solar Cell-PixCentrifugal pump connection manual-Free instruction book-DIY-Solar Cell-Pix

 

WORKSHOP คู่มือการต่อปั้มบาดาล ( ซับเมอร์ส) โซล่าเซลล์

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการที่พี่น้องจะติดตั้งระบบปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง นั้นง่ายมากครับ ให้พี่น้องเกษตรกรสังเกตุที่แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 1 แผง จะมีสายไฟ 2 เส้นนั่นก็คือ สายไฟขั้วบวก และ สายไฟขั้วลบ

ซึ่งจะมาในรูปของปลั๊ก MC4 ตัวผู้ตัวเมีย พี่น้องเกษตรกรก็ทำหน้าที่เอาปลั๊กตัวผู้ มาเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมียตามภาพ แล้วก็นำเอาปลั๊กที่เหลือ มาเสียบเข้ากับกล่องคอนโทรลของปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์

ส่วนสายไฟจากปั้มซับเมอร์ส จะมี 3 สาย คือ WVU พี่น้องก็เพียงแค่เอามาใส่ในกล่องคอนโทรลปั้มให้ตรงกัน แล้วก็กดเปิดปั้มเพียงแค่นี้ปั้มน้ำก็ทำงานเองอัตโนมัติแล้ว

 

How to drop the submersible pump

 

Submersible Pump Connection Manual-Free Tutorial-DIY-Solar Cell-Pix

 

Follow YouTube channel - P Mee Solar Cell

 

1- YouTube, bear, solar cell

ความรู้โซล่าเซลล์

 • Youtube
 • Line
 • Facebook