หนังสือ-คู่มือการ-DIY-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-AEC-brand

คำนำ-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P2 แผงโซล่าเซลล์คืออะไร-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P3 แผงโซล่าเซลล์-ทำงานอย่างไร-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P4 ชนิดของแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P5 ประเภทของแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P6 ส่วนประกอบของแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P7 วิธีอ่านสเปคแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P8


โซล่าเซลล์ เพื่อการใช้งานจริง 

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน จะแบ่งลักษณะการใช้งานหลักๆ ออกเป็น 3 ระบบ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ คือ

Solar-Cell-Off-grid-1Solar-Cell-Off-Grid-2

1.ระบบ Off Grid ( ออฟกริด )

ระบบออฟกริด คือ การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ( หมายเหตุ ระบบนี้จะไม่มีการเชื่อมต่อ กับสายส่งไฟของการไฟฟ้าเลย ดังนั้นระบบออฟกริดนี้ พี่น้องเกษตรกรจึงสามารถใช้ไฟได้อย่างเสรี โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าเลย ) ตัวอย่างการใช้งานจริง โซล่าเซลล์แบบระบบออฟกริด คือ

 • ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาถูกที่สุด จุดคุ้มทุนเร็วสุด ประมาณ 1-2 ปี )
 • ปั๊มบาดาล โซล่าเซลล์ ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาถูกที่สุด จุดคุ้มทุนเร็วสุด ประมาณ 1-2 ปี )
 • ชุดนอนนา โซล่าเซลล์ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ DC 12V ( ใช้ได้ทั้งตอนกลางวัน และกลางคืน จุดคุ้มทุนนาน แต่ได้ความสะดวกสบาย เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง )
 • ชุดออฟกริดไฟบ้าน มีแบตเตอรี่สำรองไฟ และมีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ จาก DC ไปเป็น AC 220V ( ใช้ได้ทั้งตอนกลางวัน และกลางคืน จุดคุ้มทุนนาน แต่ได้ความสะดวกสบาย เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง )

การติดตั้ง-Solar-Cell-แบบ-On-GridSolar-Cell-ongrid

2.ระบบ On Grid ( ออนกริด )

ระบบออนกริด คือ การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง แต่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลง ใช้ไฟได้เฉพาะในตอนกลางวัน ( หมายเหตุ ระบบนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อ กับสายส่งไฟของการไฟฟ้า ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงไม่สามารถใช้ไฟได้อย่างเสรี ผู้ใช้ไฟจะต้องทำการขออนุญาตการเชื่อมต่อไฟจากการไฟฟ้าเสียก่อน ) ตัวอย่างการใช้งานจริง โซล่าเซลล์แบบระบบออนกริด คือ

 • โซล่ารูฟท็อป บ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ขนาด 3 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )
 • โซล่ารูฟท็อป สำนักงาน และบริษัททั่วๆไป ขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )
 • โซล่ารูฟท็อป โรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ขนาด 100 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )
 • โซล่ารูฟท็อป หน่วยงานขนาดใหญ่ หรือโรงงานขนาดใหญ่ ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ( ใช้เฉพาะตอนกลางวัน ราคาสูง จุดคุ้มทุนปานกลาง ประมาณ 6-8 ปี )

Solar-Cell-Hybrid

3.ระบบ Hybrid ( ไฮบริด )

ระบบไฮบริด คือ การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง แต่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลง ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ( หมายเหตุ ระบบนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อ กับสายส่งไฟของการไฟฟ้า ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงไม่สามารถใช้ไฟได้อย่างเสรี ผู้ใช้ไฟจะต้องทำการขออนุญาตการเชื่อมต่อไฟจากการไฟฟ้าเสียก่อน ) ตัวอย่างการใช้งานจริง โซล่าเซลล์แบบระบบไฮบริด คือ

 • โซล่ารูฟท็อป บ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ขนาด 3 กิโลวัตต์ ขึ้นไป + แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ( ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ราคาสูงมาก! จุดคุ้มทุนนานมาก! ระบบนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น เพราะใช้เงินลงทุนที่สูงมาก )
 • โซล่ารูฟท็อป สำนักงาน และบริษัททั่วๆไป ขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป + แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ( ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ราคาสูงมาก! จุดคุ้มทุนนานมาก! ระบบนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น เพราะใช้เงินลงทุนที่สูงมาก )

ระบบโซล่าเซลล์-ที่มีราคาถูกที่สุดคือ-ระบบ-Off-Grid

3 เหตุผล ที่ระบบ Off Grid ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด

 • 1.มีราคาถูกที่สุด โดยมีราคาค่าติดตั้ง เริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อย จนถึงหลักหมื่น เท่านั้นเอง
 • 2.ใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ( กรณีใช้ไฟเฉพาะตอนกลางวันจะประหยัดมากที่สุด )
 • 3.ติดตั้งง่ายที่สุด พี่น้องเกษตรกร สามารติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ( ดูคลิปสอนการติดตั้งได้ที่ช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ )

วิธีนำแผงโซล่าเซลล์ไปใช้จริง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P14วิธีนำแผงต่อเข้าปั้มมี2วิธี-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P15

 

รวมสูตร ที่ใช้ในการคำนวณ “ระบบโซล่าเซลล์”

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆ ไปจนถึงระบบใหญ่ จะมีสูตรหากำลังไฟฟ้าและหาจำนวนแผงโซล่าเซลล์ตามสมการ ดังต่อไปนี้

สูตรที่ใช้ในการ-คำนวณหาแผงโซล่าเซลล์


สูตรการ-ต่ออนุกรมแผงโซล่าเซลล์

 • 1.การต่ออนุกรม | นิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าโวลต์สูงกว่าแผงโซล่าเซลล์ ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า มีค่าวัตต์ที่ 1,500W และค่าโวลต์ที่ 150V-200V แต่ทว่าแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ 1 แผง มีค่าวัตต์เพียงแค่ 380W / 40.15V จะเห็นได้ว่าทั้งค่าวัตต์ และค่าโวลต์ ไม่เพียงพอกับที่ปั๊มน้ำต้องการ ในกรณีเวลาต่อแผง จึงนำแผงโซล่าเซลล์ขนาด 380W/40.15 V มาต่อกันแบบอนุกรม เพราะจะได้ค่าวัตต์เพิ่มขึ้นเป็น 380W x 4 แผง = 1,520W และการต่ออนุกรมได้ค่าโวลต์เพิ่มขึ้น คือ 40.15V X 4 แผง = 160.6V ซึ่งทำให้ทั้งค่าวัตต์และค่าโวลต์ ได้กำลังตามสเปคที่ปั๊มน้ำต้องการนั่นเองครับ

วิธีต่อแผงแบบอนุกรม


สูตรการ-ต่อขนานแผงโซล่าเซลล์

 • 2.การต่อขนาน | นิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าโวลต์ต่ำกว่าแผงโซล่าเซลล์  ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ DC 12V มีค่าวัตต์ที่ 300W และค่าโวลต์ที่ 12V แต่ทว่าแผงโซล่าเซลล์ขนาดกลาง 1 แผง มีค่าวัตต์เพียงแค่ 150W / 18V จะเห็นได้ว่ามีเฉพาะค่าวัตต์เท่านั้นที่ไม่เพียงพอ แต่ค่าโวลต์แผงสูงกว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้เล็กน้อย ในกรณีเวลาต่อแผง จึงนำแผงโซล่าเซลล์ขนาด 380W/40.15 V มาต่อกันแบบขนานกัน เพราะจะได้ค่าวัตต์เพิ่มขึ้นเป็น 150W x 2 แผง = 300W และการต่อขนานได้ค่าโวลต์เท่าเดิม คือ 18V ซึ่งทำให้ทั้งค่าวัตต์และค่าโวลต์ ได้กำลังตามสเปคที่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ต้องการนั่นเองครับ ( หมายเหตุ แต่ถ้ากรณีนี้ ต่อแผงผิด! โดยทำการต่อแผงแบบอนุกรม ก็จะได้ค่าวัตต์ที่ 150W x2 = 300W และค่าโวลต์ ที่ 18V x 2 = 36V ซึ่งเครื่องปั่นน้ำผลไม้ต้องการค่าโวลต์เพียงแค่ 12V หรือมากกว่าได้เล็กน้อย แต่ในกรณีที่ต่อแผงผิดวิธีนี้ ทำให้ได้ค่าโวลต์ที่สูงเกินไป ก็จะส่งผลให้เครื่องปั่นน้ำผลไม้มอเตอร์ไหม้ และเสียหายได้ ) 

วิธีต่อแผงแบบขนาน

แนวทางการคำนวณหาแผงและวัตต์-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PXปั้มหอยโข่ง1นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX1 ปั้มหอยโข่ง2นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX2 ปั้มหอยโข่ง3นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX3 ปั้มหอยโข่ง4นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX4 ปั้มแรงดัน1-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX5 ปั้มแรงดัน2นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX6 ปั้มซับเมอร์ส1.5นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX7 ปั้มซับเมอร์ส2นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX8

ภาคปฏิบัติ-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX9

 • รถอะไร? สามารถนำไปใช้ ขนแผงโซ่าเซลล์ขนาดใหญ่ ได้บ้าง ?

รถอะไรใช้ขนแผงโซล่าเซลล์ได้บ้าง

 • รถกระบะตอนเดียว จะสามารถใส่แผงโซล่าเซลล์ได้ พอดี ไม่ล้นมาท่ีฝาท้าย 

กระบะตอนเดียว-จะใส่แผงโซล่าเซลล์ได้พอดี

 • รถกระบะแค็ป และกระบะสี่ประตู้ แผงจะยาวล้นฝาท้ายออกมา ให้เตรียมเชือกไปผูกเพื่อยึดให้แน่นด้วย 

รถกระบะแค็ปและสี่ประตู-ขนแผงได้แต่จะล้นฝาหลัง

 วิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้งานจริงในไร่ ในสวน

พี่น้องเกษตรกรเราไปดู แผนผังและแบบแปลน ตัวอย่างการติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเองกันเลยครับ

วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

โครงขาตั้งแผง ทำจากเหล็กกล่อง หรือ ทำจากไม้ก็ได้ และขาตั้งของแผงโซล่าเซลล์ จะเป็นเหล็ก หรือปูน หรือเป็นเสาไม้ก็ได้ แล้วแต่สะดวกครับ พี่น้องเกษตรกร ข้อคิดคือ พยายามทำให้แข็งแรงและมีอายุการใช้งานนานๆ อย่าลืมว่าแผงโซล่าเซลล์ มีอายุใช้งานยาวนาน 20-25 ปีขึ้นไป พี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ต้องรื้อโครงสร้างมาแก้งานในวันข้างหน้าครับ

โครงขาตั้งแผง

เวลาตั้งขาตั้งแผง เทคนิคก็คือ ให้ขาตั้งแผงคู่หน้า เตี้ยกว่า ขาตั้งคู่หลัง โดยทำมุมองศารับแสงแดด หันหน้าแผงไปทางทิศใต้ที่ 15 องศาครับ

เอียง-15-องศา-แผงโซล่าเซลล์

วิธียึดโครงขาตั้งเข้ากับเฟลมของแผงโซล่าเซลล์ ถ้าสังเกตุให้ดี พี่น้องเกษตรกรจะเห็นว่าที่เฟลมของแผงโซล่าเซลล์ จะมีการเจาะรูมาให้แล้วจากโรงงาน ดังนั้นเทคนิคก็คือ ให้ทำโครงจุดยึดน็อตให้ตรงกับรูของเฟรมแผงโซล่าเซลล์ ที่เจาะมาให้จากโรงงานแล้วนั่นเอง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเจาะแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งอาจทำให้แผงเสียหายได้

ยึดน็อตเข้ากับรู-ของแผงโซล่าเซลล์

เมื่อยึดแผงโซล่าเซลล์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นไปตามภาพด้านล่างนี้นั่นเองครับ

ขาตั้งแผงโซล่าเซลล์

เทคนิค คือ ขาตั้งแผง ควรจะต้องตั้งเอียง 15 องศา และหันหน้าแผงรับแสงแดด ทางด้านทิศใต้ จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ ได้รับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน

วิธีติดตั้งสายดิน-แผงโซล่าเซลล์-ป้องกันฟ้าผ่า

ขั้นตอนการสายดินแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX10

WORKSHOP คู่มือการต่อปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการที่พี่น้องจะติดตั้งระบบปั้มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง นั้นง่ายมากครับ ให้พี่น้องเกษตรกรสังเกตุที่แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์   1 แผง จะมีสายไฟ 2 เส้นนั่นก็คือ สายไฟขั้วบวก และ สายไฟขั้วลบ

ซึ่งจะมาในรูปของปลั๊ก MC4 ตัวผู้ตัวเมีย พี่น้องเกษตรกรก็ทำหน้าที่เอาปลั๊กตัวผู้ มาเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมียตามภาพ แล้วก็นำเอาปลั๊กที่เหลือ มาเสียบเข้ากับปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ แล้วก็กดเปิดปั้มเพียงแค่นี้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ก็จะทำงานได้เองอัตโนมัติแล้วครับ

คู่มือการต่อปั้มหอยโข่ง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX

WORKSHOP คู่มือการต่อปั้มบาดาล ( ซับเมอร์ส) โซล่าเซลล์

พี่น้องเกษตรกรครับ ในการที่พี่น้องจะติดตั้งระบบปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง นั้นง่ายมากครับ ให้พี่น้องเกษตรกรสังเกตุที่แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์   1 แผง จะมีสายไฟ 2 เส้นนั่นก็คือ สายไฟขั้วบวก และ สายไฟขั้วลบ

ซึ่งจะมาในรูปของปลั๊ก MC4 ตัวผู้ตัวเมีย พี่น้องเกษตรกรก็ทำหน้าที่เอาปลั๊กตัวผู้ มาเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมียตามภาพ แล้วก็นำเอาปลั๊กที่เหลือ มาเสียบเข้ากับกล่องคอนโทรลของปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์

ส่วนสายไฟจากปั้มซับเมอร์ส จะมี 3 สาย คือ WVU พี่น้องก็เพียงแค่เอามาใส่ในกล่องคอนโทรลปั้มให้ตรงกัน แล้วก็กดเปิดปั้มเพียงแค่นี้ปั้มน้ำก็ทำงานเองอัตโนมัติแล้ว

วิธีการหย่อนปั้มบาดาล

คู่มือการต่อปั้มซับเมอร์ส-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX

” เรียนรู้โซล่าเซลล์จากการใช้งานจริง

ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คลิกดูที่นี่”

ติดตามช่องยูทูป-พี่หมีโซล่าเซลล์1-ยูทูปพี่หมีโซล่าเซล์  

ติดต่อที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่-AECbrand