ยูทูปครบ100000subscribe-บริจาคโซล่าเซลล์

ฉลองยูทูปครบ 100,000 sub บริจาคโซล่าเซลล์ ให้วัด และโรงเรียน

ฉลองช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ มียอดผู้ติดตามครบ 100,000 subscribe พี่หมีจึงได้จัดกิจกรรม Solar Cell Donate ขึ้นมา เพื่อนำเอาอุปกรณ์โซล่าเซลล์  ไปมอบให้กับ วัดและโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

AEC brand บริจาคปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ให้วัด

บริจาค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ ให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

พี่หมีโซล่าเซลล์ ร่วมถวายปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ ให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดในต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากภัยแล้งต่อเนื่อง 

AEC brand บริจาคโซล่าเซลล์ ให้น้องๆวิศวลาดกระบัง

บริจาคโซล่าเซลล์ร่วมกับน้องๆวิศวลาดกระบัง ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

พี่หมีโซล่าเซลล์ และน้องๆวิศวจากชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกันบริจาคโซล่าเซลล์ให้กับน้องๆ โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม จ.หนองคาย

AECbrand บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

บริจาคโซล่าเซลล์ ช่วยผู้ประสบภัยชาวใต้ จากพายุปลาบึก

พี่หมีโซล่าเซลล์ ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับวัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุปลาบึก

AEC brand บริจาคโซล่าเซลล์ ให้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง

บริจาคโซล่าเซลล์ ให้ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จ.ตาก

พี่หมีโซล่าเซลล์ บริจาคโซล่าเซลล์ ร่วมกับพี่พินิจ นกเล็ก ผู้เป็นสะพานบุญ นำเอานวัตกรรมโซล่าเซลล์ ไปส่งมอบให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก