ข้อกำหนด & เงื่อนไข

สิ่งที่ครอบคลุมในข้อกำหนดเหล่านี้

เราเข้าใจดีถึงความรู้สึกอยากอ่านข้ามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ แต่คุณควรทราบถึงสิ่งที่จะคาดหวังจากเราได้ขณะใช้บริการของ AEC brand รวมถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณด้วย

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สะท้อนวิธีดำเนินธุรกิจของ AEC brand กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเรา และบางสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่าเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จึงช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ AEC brand เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีเนื้อหาตามหัวข้อต่อไปนี้

  • สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่เราให้บริการและพัฒนาบริการ
  • สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ ซึ่งเป็นการตั้งกฎบางอย่างในการใช้บริการของเรา
  • เนื้อหาในบริการของ AEC brand ซึ่งอธิบายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่คุณพบในบริการของเรา ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะเป็นของคุณ AEC brand หรือผู้อื่น
  • ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง ซึ่งอธิบายถึงสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ที่คุณมี และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากมีผู้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ เรายังเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ขอแนะนำให้คุณอ่านเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น