เออีซีแบรนด์ อันดับ 1 ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ของไทย

ประวัติบริษัท AECbrand

Logo-AEC-brand

เออีซี แบรนด์

AEC brand ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2015 ( ปีเดียวกัน กับที่อาเซียนเปิด) โดยทีมงานซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความรักและชื่นชอบในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อช่วยกันพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านโซล่าเซลล์ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

AEC brand ย่อมาจากคำว่า
A = Agriculture การเกษตร
E = Energy พลังงานทดแทน จากโซล่าเซลล์
C = Center “ศูนย์กลางการเรียนรู้
ความหมายรวม คือ "ศูนย์การเรียนรู้โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร"

Youtube-AECbrand

AEC brand มีภารกิจหลัก คือ

1.เผยแพร่ความรู้ "ด้านโซล่าเซลล์" ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย โดยการเปิดเป็นช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ ขึ้นมา เพื่อทำคลิป How to สอนให้พี่น้องเกษตรกรไทย สามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นด้วยตัวเอง

Industry-Thailand

2.พัฒนาโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ร่วมกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย A better everyday life for people and planet.( โซล่าเซลล์ ดีต่อโลก และต่อเรา )

Solar-Given

3.ช่วยกันบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเป็นการร่วมมือกับกลุ่มคนรักโซล่าเซลล์กลุ่มต่างๆ ที่มีแนวคิดเดียวกัน คือการนำเอาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ไปช่วยกันบริจาคให้กับ วัด โรงเรียน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล


► 2561 บริจาคโคมไฟโซล่าเซลล์ ให้กับพี่นกเล็ก เพื่อนำไปติดตั้งให้กับศูนย์การเรียนรู้ ชุมชมชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จ.ตาก

► 2562 บริจาคปั้มโซล่าเซลล์ ให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

► 2563 บริจาคโซล่าบ็อกซ์ ร่วมกับน้องๆวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

► 2564 กำลังดำเนินการ Coming Soon

ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร
อาคารเลขที่ 37/298 ถนนลาดปลาเค้า ซอย 62
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
( สตูดิโอยูทูปพี่หมีโซล่าเซลล์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ )

เบอร์โทรศัพท์

084-444-1494

กดแอดไลน์ @AECbrand
  • Youtube
  • Line
  • Facebook