ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


AEC brand ( A-griculture E-nergy C-ompany ) คือ “ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของ นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นใหม่ และทีมผู้ออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ จากทั่วประเทศ ซึ่งได้มารวมกลุ่มกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย 

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

AEC brand | “ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ของเรา อยากเห็น พี่น้องเกษตรกรไทย มีความกินดี อยู่ดี และมีรายได้ที่ดี เราจึงได้พัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เพื่อนำมาใช้ในการ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 1 นิ้ว ( 2 แผง )

“ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ราคาประหยัด”

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 1 นิ้ว [ 0.3 แรงม้า ] กำลังวัตต์ DC 220W/ 12V ประสิทธิภาพ : ดูดน้ำลึก 4-6 ม. | ส่งน้ำสูง 20 ม. | ส่งน้ำไกล 150 ม. | ปริมาณน้ำ 1,500 ลิตร/ชม. | อุปกรณ์ที่ได้รับ : ปั๊มน้ำ DC + โครงยึดปั๊ม + ตู้ควบคุม + แผงโซล่าเซลล์ 165W/18V 2 แผง | ปั๊มระบบสำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

★★★★★

ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2 นิ้ว (4 แผง)

“สเปคอุตสาหรรม ทนจัด น้ำไหลแรงมาก”

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 2 นิ้ว [ 2 แรงม้า ] กำลังวัตต์ DC 1,500W ประสิทธิภาพ : ดูดน้ำลึก 4-6 ม. | ส่งน้ำสูง 12 ม. | ส่งน้ำไกล 200 ม. | ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร/ชม. | อุปกรณ์ที่ได้รับ : ปั๊มน้ำ DC + โครงยึดปั๊ม + ตู้ควบคุม + แผงโซล่าเซลล์ 330W/36V 4 แผง | ปั๊มระบบสำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

★★★★★

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 3 นิ้ว ( 5 แผง ) 

“สเปคอุตสาหกรรม ทนจัด! รุ่นน้ำไหลแรงมาก”

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 3 นิ้ว [ 2.5 แรงม้า ] กำลังวัตต์ DC 1,875 W ประสิทธิภาพ : ดูดน้ำลึก 4-6 ม. | ส่งน้ำสูง 12 ม. | ส่งน้ำไกล 200 ม. | ปริมาณน้ำ 25,000 ลิตร/ชม. | อุปกรณ์ที่ได้รับ : ปั๊มน้ำ DC + โครงยึดปั๊ม + ตู้ควบคุม + แผงโซล่าเซลล์ 330W/36V 5 แผง | ปั๊มระบบสำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

★★★★★