AEC BRAND เราเชื่อว่า


“Solar Cell ที่ดี ไม่จำเป็นต้องแพง”

เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา นวัตกรรม Solar Cell ประหยัดพลังงาน ด้วยการลงลึกในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ โซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพดีที่สุด และจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุดอีกด้วย

โทรปรึกษา “เรื่องโซล่าเซลล์”

084-444-1494

โซล่า ดอร์ 

 ปกติ 2,800 บ. เหลือเพียง 1,399 บ. เท่านั้น

สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 15X

 ปกติ 4,000 บ. เหลือเพียง 1,999 บ. เท่านั้น

สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 20x Pro รุ่นขายดีอันดับ 1

 ปกติ 5,800 บ. เหลือเพียง 2,900 บ. เท่านั้น

สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 30x PRO รุ่นสว่างที่สุดในไทย

 ปกติ 9,800 บ. เหลือเพียง 4,900 บ. เท่านั้น

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 24x Pro 

 ปกติ 19,800 บ. เหลือเพียง 9,900 บ. เท่านั้น

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 30X Pro

 ปกติ 36,000 บ. เหลือเพียง 18,000 บ. เท่านั้น