AEC-brand-อันดับ1-ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์

AEC brand “แรงสุด ประหยัดสุด ใช้งานง่ายสุด!”


AEC brand คือ แบรนด์อันดับ 1 ด้านปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์” ที่แรงสุด ประหยัดสุด และใช้งานง่ายสุด ในขณะนี้ สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับการนำเอาไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนในภาคการเกษตร เช่น ใช้ผันน้ำเข้านา ใช้ผันน้ำเข้าสวน และใช้ต่อเข้าหัวจ่ายน้ำชนิดต่างๆ เช่น สปริงเกอร์ มินิสปริงเกอร์ ปีกผีเสื้อ ระบบน้ำพุ่ง และระบบน้ำหยด เป็นต้น ฯลฯ