AEC-brand-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-ส่งออก

AEC brand เออีซี แบรนด์


AEC brand ( A-griculture E-nergy C-ompany ) คือ “ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของ นักออกแบบระบบโซล่าเซลล์ จากทั่วประเทศ ซึ่งได้มารวมกลุ่มกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรม โซล่าเซลล์ เจ๋งๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

AEC brand | ที่ “ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ของเรา ฝันอยากเห็น พี่น้องเกษตรกรไทย มีความกินดี อยู่ดี และมีรายได้ที่ดี เราจึงได้พัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เพื่อนำมาใช้ในการ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-1นิ้ว-AECbrand

ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์

ปั๊มขนาด 1นิ้ว 0.3แรงม้า ราคาประหยัด

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 1นิ้ว (0.3แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 220W/12V ประสิทธิภาพ : Max Flow 1,500 ลิตร/ชม. | Max Head 20 เมตร | Suct.Hmax 4-6 เมตร | ส่งไกล 150 เมตร | อุปกรณ์ครบชุด : ปั๊มน้ำ + โครงยึดปั๊ม + ตู้เบรกเกอร์ + แผงโซล่าเซลล์ 165W/18V จำนวน 2 แผง ต่อขนาน | ระบบสำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-2นิ้ว2แรงม้า-AECbrand

ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์

ปั๊มขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า รุ่นน้ำไหลแรงมาก

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 2นิ้ว (2แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 1,500W/150V ประสิทธิภาพ : Max Flow 20,000 ลิตร/ชม. | Max Head 15 เมตร | Suct.Hmax 4-6 เมตร | ส่งไกล 150 เมตร | อุปกรณ์ครบชุด : ปั๊มน้ำ + โครงยึดปั๊ม + ตู้เบรกเกอร์ + แผงโซล่าเซลล์ 330W/36V จำนวน 4 แผง ต่ออนุกรม | ระบบสำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-3นิ้ว2แรงม้า-AECbrand

ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์

ปั๊มขนาด 3นิ้ว 2แรงม้า รุ่นน้ำไหลแรงมาก

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 3นิ้ว (2แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 1,500W/150V ประสิทธิภาพ : Max Flow 42,000 ลิตร/ชม. | Max Head 10 เมตร | Suct.Hmax 4-6 เมตร | ส่งไกล 100 เมตร | อุปกรณ์ครบชุด : ปั๊มน้ำ + โครงยึดปั๊ม + ตู้เบรกเกอร์ + แผงโซล่าเซลล์ 330W/36V จำนวน 5 แผง ต่ออนุกรม | ระบบสำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์-2แรง-AECbrand

ปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์

ปั๊มขนาด 1.25นิ้ว 0.8แรงม้า รุ่นประหยัด

Specification : ปั๊มน้ำซับเมอร์ส โซล่าเซลล์ ขนาด 1.25นิ้ว (0.8แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 600W/48V ประสิทธิภาพ : Max Flow 6,000 ลิตร/ชม. | Max Head 42 เมตร | ปากบ่อบาดาลกว้าง 4นิ้วขึ้นไป | อุปกรณ์ครบชุด : ปั๊มน้ำ + ตู้คอนโทรล + ตู้เบรกเกอร์ + แผงโซล่าเซลล์ 330W/36V จำนวน 2 แผง ต่ออนุกรม | ระบบสำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ปั๊มซับเมอร์โซล่าเซลล์-3แผง-AECbrand

ปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์

ปั๊มขนาด 1.25นิ้ว 1แรงม้า รุ่นน้ำไหลแรง

Specification : ปั๊มน้ำซับเมอร์ส โซล่าเซลล์ ขนาด 1.25นิ้ว (1แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 750W/72V ประสิทธิภาพ : Max Flow 6,000 ลิตร/ชม. | Max Head 56 เมตร | ปากบ่อบาดาลกว้าง 4นิ้วขึ้นไป | อุปกรณ์ครบชุด : ปั๊มน้ำ + ตู้คอนโทรล + ตู้เบรกเกอร์ + แผงโซล่าเซลล์ 330W/36V จำนวน 3 แผง ต่ออนุกรม | ระบบสำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

แผงโซล่าเซลล์ สำเร็จรูป

สำหรับ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300W ขึ้นไป

Specification : ขาตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำเร็จรูป ติดตั้งง่ายมาก 5 นาทีเสร็จ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ 300W ขึ้นไป ประสิทธิภาพ : เหล็ก ชุป Hot-Dip กัลวาไนซ์ ป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี   | อุปกรณ์ครบชุด : ชุดขาตั้ง 4 ขา + น็อตยึดแผง + เพลตสำหรับใช้ยึดกับฐานปูน | ขาตั้งเป็นระบบสำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง