ศูนย์รวม-ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์-สำเร็จรูป-AEC-brand-by-พี่หมีโซล่าเซลล์

AEC brand เออีซี แบรนด์


AEC brand ( A-griculture E-nergy C-enter ) คือ “ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของ นักออกแบบระบบโซล่าเซลล์ และโรงงานผู้ผลิต นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ของไทย ซึ่งได้มารวมตัวกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรม โซล่าเซลล์ เจ๋งๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

AEC brand | ที่ “ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ของเรา ฝันอยากเห็น พี่น้องเกษตรกรไทย มีความกินดี อยู่ดี และมีรายได้ที่ดี เราจึงได้พัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เพื่อนำมาใช้ในการ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

ราคา-ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-1นิ้ว-AECbrand-ปั๊มสำเร็จรูป-จากพี่หมีโซล่าเซลล์

รุ่นราคาประหยัด

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 1นิ้ว (0.3แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 220W/12V ประสิทธิภาพ : Max Flow 1,500 ลิตร/ชม.( ยังไม่ได้หักค่า Loss ต่างๆ ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะทางส่งน้ำ ) | Max Head 20 ม. ( ยังไม่ได้หักค่า loss ต่างๆ เช่น ระยะดูด ข้อต่อ และแรงเสียดทานท่อ )| ระยะดูดที่ดีที่สุด 5-6 ม.ไม่ควรเกิน 8 ม. | ปั๊มโซล่าเซลล์สำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ราคา-ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-2นิ้ว-AECbrand-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์

รุ่นน้ำไหลแรง

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 2นิ้ว (2แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 1,500W/150V ประสิทธิภาพ : Max Flow 20,000 ลิตร/ชม. ( ยังไม่ได้หักค่า Loss ต่างๆ ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะทางส่งน้ำ )| Max Head 15 ม. ( ยังไม่ได้หักค่า loss ต่างๆ เช่น ระยะดูด ข้อต่อ และแรงเสียดทานท่อ )| ระยะดูดที่ดีที่สุด 5-6 ม.ไม่ควรเกิน 8 ม. | ปั๊มโซล่าเซลล์สำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเองวเอง

ราคา-ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-3นิ้ว-พี่หมีโซล่าเซลล์-AECbrand

รุ่นปริมาณน้ำมาก

Specification : ปั๊มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ขนาด 3นิ้ว (2แรงม้า) กำลังวัตต์ DC 1,500W/150V ประสิทธิภาพ : Max Flow 42,000 ลิตร/ชม.( ยังไม่ได้หักค่า Loss ต่างๆ ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะทางส่งน้ำ )| Max Head 10 ม. ( ยังไม่ได้หักค่า loss ต่างๆ เช่น ระยะดูด ข้อต่อ และแรงเสียดทานท่อ )| ระยะดูดที่ดีที่สุด 4-6 ม. | ปั๊มโซล่าเซลล์สำเร็จรูป : สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง