#วิถีแห่งคนรักโซล่าเซลล์


พวกเรากลุ่มคนรัก SOLAR CELL จากทั่วประเทศ ได้มารวมตัวกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรม SOLAR CELL ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับเกษตรกรไทย

AEC brand เราเชื่อว่า

“การเลือกใช้พลังงานสะอาด จาก SOLAR CELL สามารถทำให้โลกของเรา น่าอยู่ขึ้นได้”