ศูนย์รวม-ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์-สำเร็จรูป-AEC-brand-by-พี่หมีโซล่าเซลล์

ช่องยูทูป “พี่หมีโซล่าเซลล์” 


ช่องยูทูปแชนแนล พี่หมีโซล่าเซลล์ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ น้องๆทีมที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ โรงงานผู้ผลิต นวัตกรรมประหยัดพลังงานของไทย ( ในโครงการ Smart Tech )  เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ เจ๋งๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

Passion ในการทำงานของเรา คือ 

ช่องยูทูปแชนแนล พี่หมีโซล่าเซลล์ มีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อ Agriculture & Planet โดยเราทำรายการยูทูป เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ได้นำเอาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการลดต้นทุนในการทำการเกษตร และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ให้กับลูกหลานของเรา สืบต่อไป

เบอร์ติดต่อ-AEC-brand-ในโครงการ-Smart-Tech-พี่หมีโซล่าเซลล์

ติดต่อฝ่ายขาย & ที่ปรึกษาเกษตรกร

สอบถามรายละเอียด & ราคา ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์, สอบถามรายละเอียด & ราคา ปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์, ปรึกษาการออกแบบระบบนำ้โซล่าเซลล์ การวางท่อเมน ท่อเมนย่อย และการวางระบบหัวจ่ายน้ำต่างๆ เช่น ระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบปีกผีเสื้อ, ระบบน้ำหยด, ระบบน้ำพุ่ง, ระบบตั้งเวลาปิด-เปิดปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์, ระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิง, และการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้เพื่อการเกษตร

ปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์-1.5นิ้ว1แรง-AECbrand-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์

ปั๊มบาดาล 1.5นิ้ว สำหรับบ่อ 4นิ้วขึ้นไป

กำลังวัตต์ 750W/DC75V/10A/ 1 แรงม้า| Qmax 3,000 ลิตร/ชม.( ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะหย่อน และระยะส่งน้ำ ยิ่งส่งไกลปริมาณน้ำยิ่งลดลง )| Hmax 60 ม. ( ระยะหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล ไม่ควรลึกเกิน 32 ม. ) | ใช้กับบ่อบาดาล ที่มีขนาดปากบ่อกว้างตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป | ปั๊มโซล่าเซลล์ แบบสำเร็จรูป | ช่างจะต่อระบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บ! ก็ติดปั๊บ!

ปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์-2นิ้ว2แรง-AECbrand-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์

ปั๊มบาดาล  2นิ้ว สำหรับบ่อ 5-6นิ้ว

กำลังวัตต์ 1,500W/DC150V/10A/ 1 แรงม้า| Qmax 6,000 ลิตร/ชม.( ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะหย่อน และระยะส่งน้ำ ยิ่งส่งไกลปริมาณน้ำยิ่งลดลง )| Hmax 70 ม. ( ระยะหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล ไม่ควรลึกเกิน 42 ม. ) | ใช้กับบ่อบาดาล ที่มีขนาดปากบ่อกว้างตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป | ปั๊มโซล่าเซลล์ แบบสำเร็จรูป | ช่างจะต่อระบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บ! ก็ติดปั๊บ!

ราคา-ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-2นิ้ว-แบรนด์-AEC-brand-ในโครงการ-Smart-Tech

 ปั๊มหอยโข่ง 2นิ้ว รุ่นน้ำไหลแรง

กำลังวัตต์ 1,500W/DC150V/9.5A/ 2 แรงม้า| Qmax 20,000 ลิตร/ชม.( ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะทางส่งน้ำ ยิ่งส่งไกลน้ำยิ่งลดลง )| Hmax 15 ม. ( ยังไม่ได้หักค่า loss ต่างๆ เช่น ระยะดูด และความต่างระดับของพื้นที่ )| ระยะดูด ที่ดีที่สุด 4-6 ม.ไม่ควรเกิน 6 ม.| ส่งไกล 150 ม.-250 ม.(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน)| ปั๊มโซล่าเซลล์ แบบสำเร็จรูป | ช่างจะต่อระบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บ! ก็ติดปั๊บ!

ราคา-ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-3นิ้ว-แบรนด์-AEC-brand-ในโครงการ-Smart-Tech

ปั๊มหอยโข่ง 3นิ้ว รุ่นน้ำเยอะ

กำลังวัตต์ 1,500W/DC150V/8.8A/ 2 แรงม้า| Qmax 42,000 ลิตร/ชม.( ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะทางส่งน้ำ ยิ่งส่งไกลน้ำยิ่งลดลง )| Hmax 10 ม. ( ยังไม่ได้หักค่า loss ต่างๆ เช่น ระยะดูด และความต่างระดับของพื้นที่ )| ระยะดูด ที่ดีที่สุด 4-6 ม.ไม่ควรเกิน 8 ม.| ส่งไกล 150 ม.-250 ม.(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน)| ปั๊มโซล่าเซลล์ แบบสำเร็จรูป | ช่างจะต่อระบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บ! ก็ติดปั๊บ!

ราคา-ปั๊มน้ำหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-4นิ้ว-แบรนด์-AEC-brand-ในโครงการ-Smart-Tech

ปั๊มหอยโข่ง 4นิ้ว รุ่นน้ำเยอะมาก

กำลังวัตต์ 2,250W/DC180V/8.8A/ 3 แรงม้า| Qmax 55,000 ลิตร/ชม.( ปริมาณน้ำจะแปรผันตามระยะทางส่งน้ำ ยิ่งส่งไกลน้ำยิ่งลดลง )| Hmax 8 ม. ( ยังไม่ได้หักค่า loss ต่างๆ เช่น ระยะดูด และความต่างระดับของพื้นที่ )| ระยะดูด ที่ดีที่สุด 2-4 ม.ไม่ควรเกิน 4 ม.| ส่งไกล 50 ม.-100 ม.(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน)| ปั๊มโซล่าเซลล์ แบบสำเร็จรูป | ช่างจะต่อระบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บ! ก็ติดปั๊บ!