ปั๊มบาดาล-บัสเลส-โซล่าเซลล์1.5นิ้ว-AECbrand

ปั๊มบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 1แรง

ปั๊มบาดาล เทคโนโลยีใหม่ | ขนาด 1.5นิ้ว 1แรงม้า | 750W/76V-150V/10A | จุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือ มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ ในกรณีน้ำในบ่อบาดาลขาด หรือโวลต์เกิน | ปริมาณน้ำ 4,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 12,550 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 26,500 บ.

ปั๊มแรงดัน-โซล่าเซลล์-1นิ้ว1แรงม้า-AEC-brand

ปั๊มแรงดัน โซล่าเซลล์ 1นิ้ว 1แรง

ปั๊มหอยโข่งแรงดัน ขายดีอันดับ1 ส่งสูงได้ถึง 10ม. | ขนาด 1นิ้ว 1แรงม้า | 750W/72V-120V/10A | จุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือ ส่งได้สูงที่สุด ในบรรดาปั๊มโซล่าเซลล์ทั้งหมด | ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 8,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 17,500 บ.

ปั๊มแรงดัน-โซล่าเซลล์-1นิ้ว1แรงม้า-AEC-brand

ปั๊มแรงดัน โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 2แรง

ปั๊มหอยโข่งแรงดัน ขายดีอันดับ1 ส่งสูงได้ถึง 10ม. | ขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า | 1,500W/150V-200V/9.5A | จุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือ ส่งได้สูงที่สุด ในบรรดาปั๊มโซล่าเซลล์ทั้งหมด | ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 9,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 27,500 บ.

ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-2นิ้ว2แรงม้า-AEC-brand

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 2แรง

ปั๊มหอยโข่ง รุ่นขวัญใจมหาชน ขายดีอันดับ1 | ขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า | 1,500W/150V-200V/9.5A | จุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือ ให้ปริมาณน้ำมาก เหมาะสำหรับใช้ผันน้ำทำการเกษตร | ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 9,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 27,500 บ.

ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-3นิ้ว2แรงม้า-AEC-brand

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 2แรง

ปั๊มหอยโข่ง รุ่นขวัญใจมหาชน | ขนาด 3นิ้ว 2แรงม้า | 1,500W/150V-200V/9.5A | จุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือ ให้ปริมาณน้ำมาก เหมาะสำหรับใช้ผันน้ำทำการเกษตร | ปริมาณน้ำ 42,000 ลิตร/ชม. | ราคาปั๊มสำเร็จรูป 11,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 29,500 บ.

ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-4นิ้ว3แรงม้า-AEC-brand

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 4นิ้ว 3แรง

ปั๊มหอยโข่งรุ่นใหญ่ แทนท่อพญานาค | ขนาด 4นิ้ว 3แรงม้า | 2,250W/200V-240V/8.8A | จุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือ ให้ปริมาณน้ำมากที่สุด ในบรรดาปั๊มโซล่าเซลล์ทั้งหมด | ปริมาณน้ำ 55,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 13,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 37,150 บ.